Thay đổi địa điểm hoạt động của Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Đà Nẵng - Tp Đà Nẵng
(Cập nhật lúc 14:08 ngày 07/06/2019)

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của

Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Đà Nẵng

***

Kính gửi: Quý Khách hàng!

     Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 04/6/2019 của Hội đồng thành viên Agribank về việc thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Đà Nẵng trực thuộc Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng;

     Căn cứ Công văn số 469/ĐAN-TTGSNH ngày 28/5/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng về việc xác nhận đăng ký thay đổi địa điểm Chi nhánh;

     Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số Chi nhánh: 0100686174-581 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/6/2019.

     Giám đốc Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng xin thông báo thay đổi địa điểm hoạt động của Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Đà Nẵng như sau:

     1. Địa điểm hoạt động cũ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

     2. Địa điểm hoạt động mới: Số 864 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

     3. Thời gian thay đổi kể từ ngày 10/6/2019.

     Vậy, Chi nhánh kính báo để Quý Cơ quan, Khách hàng, các cá nhân và tổ chức được biết để tiện liên hệ công tác.

Trân trọng./.

Agribank Đà Nẵng

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn