542 Ông Ích Khiêm
(Cập nhật lúc 16:14 ngày 28/02/2019)
  • Địa chỉ: 542 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Số máy: 01
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0236 3873235
  • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Dịch vụ liên quan
25 Phan Đình Phùng (13/03/2017)
04 Nguyễn Văn Linh (13/03/2017)
41A Phan Đăng Lưu (28/02/2019)
228 đường 2-9 (28/02/2019)