Bệnh viện C17, Nguyễn Hữu Thọ
(Cập nhật lúc 15:24 ngày 28/02/2019)
  • Địa chỉ: Bệnh viện C17, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • Số máy: 01
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0236 3893517
  • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Dịch vụ liên quan
165 Trường Chinh (28/02/2019)