PGD Sân bay, Chợ Cồn, Đà Nẵng
(Cập nhật lúc 14:30 ngày 28/02/2019)
  • Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3614522
  • Số Fax: 
  • Giám đốc: 

Dịch vụ liên quan