PGD Hòa Sơn, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng
(Cập nhật lúc 14:11 ngày 28/02/2019)
  • Địa chỉ: thôn An Ngãi Tây 1, Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3793014
  • Số Fax: 
  • Giám đốc:

Dịch vụ liên quan