Thông báo Thay đổi Chi nhánh loại II quản lý Phòng giao dịch Hòa Sơn, Phòng giao dịch Sân bay và PGD Siêu Thị từ 29-11-2018
(Cập nhật lúc 13:41 ngày 10/12/2018)

         Kính gửi Quý khách hàng!

         Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 20/11/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về thay đổi địa điểm Chi nhánh loại II, Phòng giao dịch, thay đổi Chi nhánh quản lý, chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng;

         Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Phòng giao dịch Hòa Sơn, Phòng giao dịch Sân bay do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp ngày 29/11/2018.

         Căn cứ vào nhu cầu tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Agribank Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo:

1. Thay đổi Chi nhánh loại II quản lý Phòng giao dịch Hòa Sơn:

             - Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hòa Vang Đà Nẵng.

             - Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng.

             - Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hòa Sơn.

2. Thay đổi Chi nhánh loại II quản lý Phòng giao dịch Sân bay:

             - Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

             - Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng.

             - Tên gọi Phòng giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Sân bay.

3. Thay đổi Chi nhánh loại II quản lý Phòng giao dịch Siêu thị:

             - Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

             - Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Cồn Đà Nẵng.

4. Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Chợ Cồn:

            - Địa chỉ cũ của Chi nhánh Chợ Cồn: Số 334 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

            - Địa chỉ mới của Chi nhánh Chợ Cồn: Số 114 Nguyễn Tri Phương, phương Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

            - Thông tin liên quan đến số điện thoại, fax, địa chỉ email không thay đổi.

5. Thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch số 3 - Chi nhánh Đà Nẵng:

            - Địa chỉ cũ của Phòng giao dịch số 03: Tầng 01, Toà nhà Vĩnh Trung Plaza , quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

            - Địa chỉ mới của Phòng giao dịch số 03: Số 334 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

            - Thông tin liên quan đến số điện thoại, fax, địa chỉ email không thay đổi.

     Chi nhánh cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi của Quý khách hàng đang có quan hệ giao dịch tại các Phòng Giao dịch theo quy định của Agribank và pháp luật. Các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng dịch vụ ngân hàng vẫn được duy trì hiệu lực và thực hiện.

     Agribank Chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản/ gửi email và nhắn tin đến tất cả quý khách hàng đã mở tài khoản và đăng ký dịch vụ tại Phòng giao dịch Hòa Sơn, Phòng giao dịch Sân bay và Phòng giao dịch Siêu thị. Nếu quý khách hàng có vướng mắc hay đề nghị xử lý các vấn đề phát sinh, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0236.3888555 để được hỗ trợ.

Agribank xin thông báo đến Quý đơn vị/Khách hàng được biết để liên hệ công tác.

Trân trọng./.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn