"Thanh toán nhiều, may mắn lớn": Agribank Đà Nẵng triển khai Chương trình khuyến mại khi thanh toán hóa đơn qua kênh điện tử
(Cập nhật lúc 09:13 ngày 30/10/2018)

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Đà Nẵng.

3. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm may mắn trúng thưởng thông qua sử dụng phần mềm điện tử.

4. Đối tượng hưởng khuyến mại:

       Áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân có mở tài khoản thanh toán, tài khoản thẻ ATM tại các điểm giao dịch bất kỳ thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng có sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn thông qua 04 (bốn) kênh thanh toán điện tử (ATM/ E-Mobile Banking/ Internet Banking/ Ủy quyền thanh toán tự động) thuộc phạm vi quản lý của Agribank Đà Nẵng, bao gồm:

       - Thanh toán hóa đơn tiền điện (EVN)/ tiền nước (DAWACO)/ cước viễn thông của VNPT Đà Nẵng (bao gồm cước điện thoại cố định, thuê bao di động Vinaphone, Internet, MyTV) thông qua 03 kênh E-Banking Agribank (E-Mobile Banking/ ATM/ Internet Banking).

       - Thanh toán cước viễn thông cố định và di động Vinaphone/ Vietel/ Mobifone qua kênh Ủy quyền thanh toán tự động tại các điểm giao dịch Agribank Đà Nẵng.

       - Dịch vụ nộp Ngân sách (thuế, phí, lệ phí,..) qua kênh Internet Banking Agribank.

Đối tượng không thuộc diện tham gia khuyến mãi:

- Các khách hàng trực tiếp đến các điểm giao dịch của Agribank để giao dịch thanh toán hóa đơn (kể cả thanh toán bằng tiền mặt hoặc lập chứng từ chuyển khoản thanh toán);

- Cán bộ nhân viên, người lao động làm việc trong hệ thống Agribank.

5. Điều kiện tham gia khuyến mãi :

      - Mỗi khách hàng có đăng ký sử dụng ít nhất 02 loại dịch vụ thanh toán hóa đơn qua kênh điện tử (nêu tại diểm 4) tại các điểm giao dịch bất kỳ của Agribank Đà Nẵng.

      - Phát sinh ít nhất 03 giao dịch thanh toán hóa đơn qua kênh điện tử trong mỗi đợt Agribank Đà Nẵng tiến hành bốc thăm trúng thưởng.

      - Khách hàng được công nhận trúng thưởng đồng thời phải có số dư tài khoản thanh toán/ tài khoản thẻ ATM tối thiểu từ 500.000 đ trở lên tại thời điểm tiến hành bốc thăm trúng thưởng.

6. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng mỗi đợt bốc thăm may mắn

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải thưởng chính

Trong mỗi đợt bốc thăm: Mỗi hóa đơn thanh toán may mắn trúng thưởng 300.000đ (trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng). Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn trúng thưởng

 

300.000đ 

300 giải 

90.000.000đ

Giải khuyến khích

 Trong mỗi đợt bốc thăm: Chọn ra 20 khách hàng (trong tổng số khách hàng có hóa đơn thanh toán trúng thưởng) có tổng giá trị doanh số thanh toán hóa đơn phát sinh lớn nhất, xếp thứ tự từ trên xuống, mỗi khách hàng được thưởng 500.000đ (trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng).

 500.000đ

20 giải 

10.000.000đ 

Tng cộng

320 giải 

100.000.000đ

 

       - Tổng giá trị giải thưởng của mỗi đợt bốc thăm là 100.000.000 đồng (trong đó bốc thăm may mắn là 90.000.000 đồng, phần 10 triệu đồng còn lại thưởng cho 20 khách hàng có doanh số thanh toán cao nhất sắp xếp theo tứ tự từ trên xuống);

       - Tổng giá trị giải thưởng của toàn bộ chương trình khuyến mại là 200.000.000 đồng, bao gồm hai đợt bốc thăm trúng thưởng, chiếm khoảng 15% so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.

7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

7.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:   

       - Áp dụng hình thức bốc thăm may mắn trúng thưởng thông qua sử dụng phần mềm điện tử.

       - Trong kỳ khuyến mại tổ chức 02 (hai) đợt bốc thăm trúng thưởng dự kiến vào ngày giữa kỳ (17/12/2018) và ngày cuối kỳ (01/02/2019), trừ ngày nghỉ và ngày lễ sẽ được bốc thăm vào ngày kế tiếp.

       - Căn cứ dữ liệu giao dịch của khách hàng phát sinh trên hệ thống thanh toán điện tử của Agribank Đà Nẵng, đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định, ngân hàng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan theo quy định tiến hành bốc thăm may mắn chọn ra các hóa đơn thanh toán và khách hàng trúng thưởng.

       - Dữ liệu thanh toán hóa đơn phát sinh trong đợt bốc thăm nào chỉ sử dụng cho đợt bốc thăm đó, không trùng lặp. Dữ liệu đợt 1 phát sinh từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 15/12/2018; Dữ liệu đợt 2 phát sinh từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 31/01/2019.

       - Cách bốc thăm: Thành lập hội đồng và tiến hành bốc thăm tập trung tại trụ sở giao dịch của Agribank Đà Nẵng (23 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng), có sự tham dự chứng kiến của đại diện khách hàng và chi nhánh trực thuộc Agribank Đà Nẵng. Mỗi đợt bốc thăm 20 lượt, mỗi lượt gồm 15 hóa đơn thanh toán, tổng cộng có 300 hóa đơn thanh toán thuộc diện trúng thưởng, tương ứng giá trị giải thưởng là 90.000.000 đồng cho mỗi đợt bốc thăm. 

7.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

       - Mã số bốc thăm trúng thưởng là hóa đơn thanh toán gồm dãy ký tự hóa đơn thanh toán phát sinh ngẫu nhiên trên hệ thống ngay sau khi khách hàng phát sinh và hoàn tất giao dịch (trên kênh E-Banking) hoặc khi hệ thống Agribank chạy lệnh thanh toán (trên kênh Ủy quyền thanh toán tự động).

7.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

       - Bằng chứng xác định trúng thưởng là mã số dự thưởng gồm dãy ký tự hóa đơn thanh toán phát sinh ngẫu nhiên trên hệ thống ngay sau khi khách hàng phát sinh và hoàn tất giao dịch (trên kênh E-Banking) hoặc khi hệ thống Agribank chạy lệnh thanh toán (trên kênh Ủy quyền thanh toán tự động).

       - Mỗi khách hàng khi thanh toán hóa đơn Điện lực Đà Nẵng/Cấp Nước Đà Nẵng/Cước Viễn thông VNPT Đà Nẵng qua một trong 03 kênh điện tử E-Mobile Banking Agribank/ Internet Banking Agribank/ ATM Agribank sẽ phát sinh một mã hóa đơn thanh toán. Mỗi khi khách hàng nộp thuế điện tử qua kênh Internet Banking Agribank sẽ phát sinh một mã hóa đơn. Mỗi khi Agribank chạy lệnh thanh toán hóa đơn do khách hàng Ủy quyền thanh toán tự động qua Agribank sẽ phát sinh một mã hóa đơn. Những mã hóa đơn này tương ứng với một mã dự thưởng.

7.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Thời gian xác định trúng thưởng: Thời gian bốc thăm trúng thưởng đợt 01 dự kiến là 17/12/2018; đợt 02 dự kiến là 01/02/2019.

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Trụ sở Agribank Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng, số 23 Phan Đình Phùng, Tp Đà Nẵng.

- Cách thức xác định trúng thưởng: Agribank Đà Nẵng sẽ quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng bằng phần mềm quay thưởng tự động. Việc quay thưởng và trao giải được thực hiện công khai mỗi đợt dưới sự chứng kiến của đại diện Agribank Đà Nẵng và khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. Kết quả buổi quay số sẽ được lập thành biên bản với sự xác nhận của các bên chứng kiến.

7.5 Thông báo trúng thưởng:

       Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Agribank Đà Nẵng tổ chức quay thưởng để xác định khách hàng trúng thưởng, Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các điểm giao dịch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và trên website (http://www.agribankdanang.com.vn). Các Chi nhánh trực thuộc Agribank Đà Nẵng sẽ thông báo bằng một trong các hình thức gọi điện thoại/ email/ tin nhắn SMS trực tiếp cho người trúng thưởng theo họ tên và số điện thoại đăng ký của khách hàng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng đăng ký sai địa chỉ hoặc số điện thoại.

7.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

 Địa điểm và cách thức trao thưởng:

       a) Đối với 600 giải thưởng chính: Agribank Đà Nẵng thông báo và tiến hành chuyển khoản theo danh sách tài khoản của khách hàng trúng giải.

       b) Đối với 40 giải khuyến khích: Dành cho 40 khách hàng có doanh số dẫn đầu trong 600 giải khách hàng trúng thưởng: Agribank Đà Nẵng tổ chức trao giải tượng trưng tại Hội sở Chi nhánh, 23 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng. Số tiền trúng thưởng sẽ được Agribank Đà Nẵng chuyển vào tài khoản khách hàng trúng thưởng.

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Agribank Đà Nẵng có kết thúc trao thưởng cho khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại.

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng: Đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, đóng thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn