Agribank Đà Nẵng tổ chức triển khai Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017
(Cập nhật lúc 15:56 ngày 19/07/2017)

     Chiều ngày 15/7/2017, Agribank Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ cho 06 tháng cuối năm 2017. 

     Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm với kết quả thực  hiện các chỉ tiêu kinh doanh như sau: Tính đến 30/6/2017, nguồn vốn huy động  đạt 13.949 tỷ đồng, tăng 2.073 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch Agribank giao năm 2017. Trong đó tiền gửi dân cư chiếm 89%. Dư nợ cho vay đạt 9.119 tỷ đồng, tăng 2.172 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch Agribank giao năm 2017. Trong đó dư nợ khách hàng hộ và cá nhân đạt 4.001 tỷ đồng, chiếm 44% tổng dư nợ. Nợ xấu chiếm 0,8%.Thu dịch vụ đạt 27,6 tỷ đồng, đạt 52%. Thu xử lý rủi ro đạt 21,6 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch Agribank giao năm 2017. Thu nợ bán VAMC đạt 19,4 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch Agribank giao năm 2017. Lợi nhuận khoán tài chính đạt 174 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch Agribank giao năm 2017.
 
    Nhìn chung, về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Agribank giao 06 tháng đầu năm Agribank Đà Nẵng đều hoàn thành khá tốt. Dự kiến Chi nhánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh cả năm 2017 được Agribank giao. Riêng chỉ tiêu thu nợ XLRR, thu nợ bán VAMC, Hội nghị đã nhất trí tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu này.
 
     Hội nghị tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị đã đạt thành tích tốt trong công tác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 06 tháng đầu năm trên các mặt công tác như thi đua chuyên đề nguồn vốn, tín dụng, dịch vụ, kế toán ngân quỹ, ngoại hối. 
 
     Hội nghị đã tiến hành thảo thuận và cho ý kiến vào giải pháp, biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 06 tháng cuối năm; các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian qua. Đồng chí Trần Ngọc Ân, Giám đốc Chi nhánh đã thay mặt Ban Giám đốc ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của từng đơn vị, từng cán bộ nhân viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh 06 tháng đầu năm và phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm; giải đáp những kiến nghị, đề xuất đối với công tác điều hành, các cơ chế chính sách.
Trần Đình Hà – Agribank Đà Nẵng
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn