255 Hùng Vương , Big C Đà nẵng
(Cập nhật lúc 15:33 ngày 15/05/2017)
  • Địa chỉ: 255 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Số máy: 01
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0236 3893517
  • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Dịch vụ liên quan
165 Trường Chinh (28/02/2019)