PGD Thanh Lộc Đán, Thanh Khê, Đà Nẵng
(Cập nhật lúc 14:57 ngày 15/05/2017)
  • Địa chỉ: 177 Lý Thái Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3760215
  • Số Fax: 
  • Giám đốc: Trần Thị Ân

Dịch vụ liên quan