Bảo lãnh thanh toán
(Cập nhật lúc 09:12 ngày 07/03/2017)

   Quý khách hàng là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn có thể đề nghị sử dụng dịch vụ "bảo lãnh thanh toán" của Agribank.

Đặc tính sản phẩm:

-    Đồng tiền: VND, ngoại tệ.

-    Thời gian bảo lãnh: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận.

-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.

-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.

-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.

Dịch vụ liên quan
Bảo lãnh vay vốn (07/03/2017)