Cho vay theo dự án, chương trình bằng vốn tài trợ nước ngoài
(Cập nhật lúc 08:41 ngày 07/03/2017)

   Thông qua sản phẩm "Cho vay theo dự án, chương trình bằng vốn tài trợ nước ngoài", Agribank hỗ trợ quý khách hàng doanh nghiệp chi phí phục vụ tiểu dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc dự án chương trình bằng vốn tài trợ nước ngoài.

Thông tin chi tiết

Đặc điểm

-    Loại tiền vay: VND/ ngoại tê.
-    Thời gian cho vay: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,.
-    Mức cho vay: Theo quy định từng dự án, chương trình.
-    Lãi suất: Cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận. 
-    Phạt quá hạn: chuyển toàn bộ dư nợ gốc thực tế còn lại sang nợ quá hạn với lãi suất không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn.
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ làm việc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)