Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán
(Cập nhật lúc 08:41 ngày 07/03/2017)

   Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.

Đặc tính của sản phẩm:

-    Loại tiền vay: VND/ngoại tệ.

-    Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng.

-    Mức cho vay: Agribank thỏa thuận bằng văn bản cho KH được chi vượt số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán của KH phù hợp với quy định.

-    Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần.

-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: thu tự động trên tài khoản tiền gửi.  

-    Phạt quá hạn: lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)