Cho vay hợp vốn
(Cập nhật lúc 08:40 ngày 07/03/2017)

    Agribank cung cấp sản phẩm "Cho vay hợp vốn" đối với khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có nhu cầu sử dụng vốn vay cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.

Đặc tính của sản phẩm:

-    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.

-    Vốn tự có: KH có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn đối với NĐ 41 và QĐ 63; 25% đối với KH khác.

-    Đối tượng: KH là pháp nhân có nhu cầu vay vốn vượt khả năng của Agribank hoặc vượt quá 25% Vốn tự có của Agribank.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)