Cho vay hạn mức tín dụng
(Cập nhật lúc 08:40 ngày 07/03/2017)

     Agribank cung cấp sản phẩm "Cho vay hạn mức tín dụng" cho quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã cần vay vốn để sản xuất, kinh doanh.

Đặc tính của sản phẩm:

-    Loại tiền vay: VND.

-    Thời hạn tín dụng: tối đa 12 tháng.

-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.

-    Giải ngân: nhiều lần.

-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)