Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
(Cập nhật lúc 08:39 ngày 07/03/2017)

   Thông qua sản phẩm "Cấp hạn mức tín dụng dự phòng", Agribank hỗ trợ quý khách hàng doanh nghiệp chi phí dự án sản xuất kinh doanh có khả năng tăng so với dự kiến ban đầu.

Thông tin chi tiết

Đặc điểm

-    Loại tiền vay: VND/ngoại tệ.
-    Thời gian cho vay: ngắn, trung, dài hạn. 
-    Mức cho vay (hạn mức tín dụng dự phòng): thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Phí: phí cam kết dù có hoặc không sử dụng hạn mức tín dụng dự phòng
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần, nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ làm việc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm quý khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)