Cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
(Cập nhật lúc 08:39 ngày 07/03/2017)

     Đối với quý khách hàng là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi, Agribank hỗ trợ việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài.

Thông tin chi tiết

-    Loại tiền vay: VNĐ, ngoại tệ.
-    Thời hạn cho vay: ngắn, trung, dài hạn.
-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15% tổng mức vốn đầu tư.
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/ không có bảo đảm bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Kênh phân phối

Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)