Cho vay các dự án theo chỉ định của Chính phủ
(Cập nhật lúc 08:38 ngày 07/03/2017)

     Thông qua sản phẩm "Cho vay các dự án theo chỉ định Chính phủ", Agribank hỗ trợ chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh thuộc các dự án bằng nguồn vốn chỉ định của chính phủ cho quý khách hàng doanh nghiệp doanh nghiệp có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của dự án.

Thông tin chi tiết

Đặc điểm

-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Mức cho vay: theo chỉ định tại các văn bản quy định của Chính phủ, 
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .

Kênh phân phối

Quý khách hàng liên hệ làm việc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm quý khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)