Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh
(Cập nhật lúc 08:38 ngày 07/03/2017)

     Đối với quý khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ chi phí đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ để thực hiện dự án, Agribank xin giới thiệu sản phẩm tín dụng "cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh".

Thông tin chi tiết

-    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
-    Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn.
-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15% tổng nhu cầu vốn
-    Lãi suất: cố định hoặc thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận . 
 

Kênh phân phối

Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, tổ vay vốn, qua doanh nghiệp, qua tổ chức tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)