Cho vay từng lần
(Cập nhật lúc 08:38 ngày 07/03/2017)

Sản phẩm tín dụng của Agribank đối với quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã cần vốn cho chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm bù đắp thiếu hụt tài chính.

Đặc tính của sản phẩm:

-    Loại tiền vay: VND.

-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung, dài hạn.

-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.

-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận . 

Dịch vụ liên quan
Cho vay từng lần (07/03/2017)