Tiền gửi có kỳ hạn
(Cập nhật lúc 08:32 ngày 07/03/2017)

Tiện ích:
-    Đa dạng hình thức lĩnh lãi: trả lãi trước/ sau toàn bộ hoặc theo định kỳ;
-    Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh cho bên thứ 3 để vay vốn tại Agribank và các tổ chức tín dụng khác;
-    Được rút gốc trước hạn; 
-    Bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân.
Đặc điểm:
-    Kỳ hạn: có kỳ hạn, quy định cụ thể tại các Chi nhánh Agribank;
-    Đồng tiền: VND, USD, EUR;
-    Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR;
-    Gửi rút tiền: một lần trên tài khoản;
-    Lãi suất: cố định  tương ứng với kỳ hạn gửi;
-   Trả lãi: trước/ sau toàn bộ hoặc trả theo định kỳ hàng tháng/ 3 tháng/ bội số của 3 tháng do khách hàng đăng ký;
-   Gia hạn: theo đăng ký của khách hàng;
    -    Phí: theo biểu phí hiện hành của Agribank.
Thủ tục đăng ký:
    Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Agribank và làm các thủ tục theo quy định của Agribank.
Liên hệ: 
Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ:
Chi nhánh/phòng giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc

Dịch vụ liên quan
Đầu tư linh hoạt (07/03/2017)