Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán)
(Cập nhật lúc 08:31 ngày 07/03/2017)

     Là sản phẩm tiền gửi không quy định thời gian gửi tiền và số dư tiền gửi, theo đó khách hàng có thể sử dụng số dư tài khoản để thực hiện các dịch vụ chuyển khoản, thanh toán và sử dụng các dịch vụ tiện ích gia tăng khác của Agribank.

Tiện ích:
-    Giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lí tài khoản hàng ngày một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác và hiệu quả;
-    Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản;
-    Gửi, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán dễ dàng thuận tiện tại tất cả các chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank với mức phí hấp dẫn;
-    An toàn, bảo mật thông tin tài khoản và khách hàng;
-    Thấu chi tài khoản, trả lương tự động, dịch vụ  thu hộ, chi hộ...
-    Dịch vụ thông tin tài khoản qua Mobile Banking, Internet Banking. 
Đặc tính sản phẩm 
-    Kỳ hạn: không kỳ hạn.
-    Đồng tiền: VND, USD, EUR.
-    Gửi, rút: không hạn chế số lần giao dịch.
-    Phương thức gửi: linh hoạt đa dạng trực tiếp tại quầy, chuyển khoản trên Internet Banking,
-    Lãi: được tính và nhập gốc vào ngày cuối tháng.
-    Phí: Miễn phí với trường hợp khách hàng gửi, rút trực tiếp tại Chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản. Phí dịch vụ khác theo biểu phí hiện hành của Agribank;
Thủ tục đăng ký:
Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Agribank và làm các thủ tục theo quy định của Agribank.
Liên hệ: 
Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ:
Chi nhánh/phòng giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc 

Dịch vụ liên quan
Đầu tư linh hoạt (07/03/2017)