Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
(Cập nhật lúc 15:44 ngày 03/03/2017)

   Quý khách hàng là cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ "bảo lãnh hoàn tiền ứng trước" của Agribank với nội dung cấp bảo lãnh là đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả lại tiền ứng trước khi quý khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đủ.

Thông tin chi tiết

-    Loại tiền: VND, ngoại tệ
-    Thời gian bảo lãnh: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn NHNo.
-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.
-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.
 

Kênh phân phối

Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Dịch vụ liên quan
Bảo lãnh vay vốn (03/03/2017)